Oferta

Kancelaria Izabella Borkowska

Kancelaria Adwokacka w ramach swojej działalności oferuje kompleksowe usługi

dla klientów indywidualnych ze wszystkich dziedzin prawa. Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie postępowań przedsądowych (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty),
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji,
 • reprezentację przed organami ścigania (policją i prokuraturą),
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych i inne organy egzekucyjne,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji.

Ponadto Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw i podmiotów prawa gospodarczego. Oferta skierowana jest zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę (polegającą na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu pisemnych opinii),
 • sporządzaniu umów handlowych,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego,
 • prowadzenie postępowań przedsądowych (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w:

 • sprawach przeciwko bankom z tytułu umów kredytowych we frankach szwajcarskich,
 • sprawach z zakresu prawa medycznego o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • obsłudze podmiotów leczniczych,
 • sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego,
 • sprawach spornych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawach spornych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • sprawach rodzinnych (w tym rozwodowych i alimentacyjnych),
 • sprawach przeciwko ubezpieczycielom o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • sprawach karnych i karnoskarbowych.

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?