Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka Izabella Borkowska

Kancelaria świadczy usługi i pomoc prawną dla podmiotów leczniczych, aptek, lekarzy i pacjentów w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego na terenie całego kraju.

Adwokat Izabella Borkowska posiada przygotowanie merytoryczne w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie na kierunku „Prawo medyczne w ochronie zdrowia”.

Kancelarię cechuje rzetelność, terminowość i dokładność. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie i z dużym zaangażowaniem.

Adwokat Izabella Borkowska zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych, aptek, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych praktyk stomatologicznych. Reprezentuje także lekarzy, personel medyczny i pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych w procesach o „błędy w sztuce lekarskiej”.

W zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych istotne znaczenie ma doświadczenie adwokat Izabelli Borkowskiej w zakresie spraw karnych uzyskane w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej i w ramach własnej Kancelarii.

 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w sprawach dotyczących:

 • bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych w sprawach statutowych, sprawach rejestrowych, prawie spółek handlowych i prawie pracy,
 • bieżącej obsługi prawnej gabinetów lekarskich i stomatologicznych w sprawach prowadzenia sporów z kontrahentami, sprawach z zakresu prawa pracy, zgłaszania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, doradztwa prawnego i weryfikacji umów,
 • kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opiniowania projektów kontraktów, sporządzania protestów do komisji konkursowych, sporządzania środków odwoławczych od orzeczeń dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, sporządzania skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sadu Administracyjnego, reprezentowania podmiotów leczniczych w postępowaniach przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • realizowania umów zawartych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • doradztwa prawnego i sporządzania opinii z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • reprezentacji lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących „błędu w sztuce lekarskiej”,
 • reprezentacji lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacji lekarzy przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi i przed Naczelnym Sądem Lekarskim,
 • reprezentacji lekarzy przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • reprezentacji pielęgniarek przed samorządem zawodowym,
 • odpowiedzialności zawodowej przed samorządem aptekarskim,
 • naruszenia dóbr osobistych lekarzy.

 

Kancelaria prowadzi szkolenia dla podmiotów leczniczych, aptek, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych praktyk stomatologicznych na temat prowadzenia dokumentacji medycznej.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w indywidualnych sprawach pacjentów dotyczących w szczególności:

 • dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie od podmiotów leczniczych i lekarzy,
 • reprezentacji pacjentów sprawach cywilnych i karnych dotyczących „błędu w sztuce lekarskiej” przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacji pacjentów przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • reprezentacji pacjentów w sprawach spornych z Narodowym Funduszem Zdrowia, sporządzania odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, sporządzania skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • doradztwa prawnego w zakresie przysługujących pacjentom praw w sprawach medycznych.

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?